דוכני סוחרים

מספר דוכן שם הדוכן
1-3 היינריך קוהלר,גרמניה ,  וקורינפילה שוויץ
4-6 כריסטופר גרטנר - גרמניה
10 דויד פלדמן
11 רומנו בית מכירות בולים 
13 דואר הודו
14 מרכז הבולים
15 בולי חיפה - יריב האפט 
16 בית-טוב
17 בולי קסטל רוק- מדינות אמריקה הלטינית  
18 מקס שטרן/דואר אוסטרליה
בדוכן זה ימכרו מידי יום 100 גיליוניות זיכרון ממוספרות (מן הגיליונית המיוחדת שהונפקה באוסטרליה לרגל התערוכה). המכירה על בסיס כל הקודם זוכה. 
19 אי. ג'. פי. סי - סוכנות בולים בין-לאומית
בדוכן זה ניתן יהיה לרכוש את הבולים של בריטניה, איי פלאו ואיי מרשל בערך נקוב
20 ר.ש.נ. זוהר שלומוב
21 בית ציון
22 בולי האו"ם
23 פילאצ'רץ'
24 דואר נפאל
25 בולי צבי פולק
26 בולי ישראל-רוסיה - בולי גפני
27 בולי גלעדי
28 בולי ירושלים- איתן בר ארז
29 ספינק לונדון